Προπονήσεις 1/3 εβδομάδων
Προπονήσεις 2/4 εβδομάδων

Full body 1