Γενικά

 • Η ιστοσελίδα www.danailu.com αποτελεί την ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΙΚΕ με Επωνυμία Danai Lu IKE. Οι παρόντες Όροι Χρήσης και Πολιτική Απορρήτου (Όροι) διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας καθώς και του λογισμικού και των υπηρεσιών που διατίθενται στην ιστοσελίδα.
 • Αυτοί οι Όροι αποτελούν μια συμφωνία μεταξύ της επιχείρησης και των χρηστών της ιστοσελίδας (Πελάτες). Με την είσοδο και την χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται στην ιστοσελίδα, συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει τους παρόντες Όρους και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα να δεσμεύεστε από αυτούς. Αν δεν συμφωνείτε με κάποιον από τους παρακάτω Όρους, οφείλετε να απέχετε από τη χρήση της πλατφόρμας και κάθε υπηρεσίας που διατίθεται σε αυτή.
 • Στους παρόντες Όρους περιλαμβάνεται και η Πολιτική Απορρήτου που αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και είναι πλήρως εναρμονισμένη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 που ισχύει από 25/05/2018.
 • Η επιχείρηση διατηρεί δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες όρους όποτε κρίνεται ότι είναι αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, παρά μόνο με ανάρτηση στην παρούσα πλατφόρμα. Οι πελάτες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν τακτικά για πιθανές αλλαγές και μικρές τροποποιήσεις που μπορεί να έχουν γίνει στη σελίδα.

Περιεχόμενο της πλατφόρμας

(www.danailu.com)

 • Μέσω της πλατφόρμας παρέχεται πρόσβαση σε μια ποικιλία από προγράμματα άσκησης που στοχεύουν στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης. Αυτό παρέχεται μέσα από:
 1. Βίντεο με προπονήσεις και σωστή καθοδήγηση. Κάθε βίντεο περιλαμβάνει προφορική αλλά και γραπτή περιγραφή των ασκήσεων που θα εκτελεστούν. Όλες οι ασκήσεις και τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί από την ομάδα της πλατφόρμας με σκοπό να είναι σωστές και εύκολα κατανοητές από το κοινό.
 2. Συνταγές με μικρή περιγραφή των θρεπτικών συστατικών και των υλικών.
 3. Δυνατότητα παροχής υπηρεσιών προσωπικής καθοδήγησης μέσω των αντίστοιχων επαγγελματιών που η πλατφόρμα αυτή συνεργάζεται

Εγγραφή και Λογαριασμός

Η πρόσβαση στην πλατφόρμα είναι ελεύθερη. Για να υπάρξει πρόσβαση στις κατηγορίες: Workouts, Συνταγές και My meal plan, απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού και η αγορά συνδρομής.

Κάποιες από τις υπηρεσίες που προσφέρονται μπορεί να απαιτούν διαφορετικούς τύπους εγγραφών. Για να εγγραφείτε και να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα, πρέπει να δημιουργήσετε Λογαριασμό, παρέχοντας συγκεκριμένες πληροφορίες για εσάς και ενδεικτικά, το ονοματεπώνυμο σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, τη διεύθυνση κατοικίας σας, την ημερομηνία γέννησης σας, καθώς και τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας ή όποιας μορφής πληρωμής επιλέξετε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι να μας παρέχετε ορθές και ακριβείς πληροφορίες καθώς και να τις επικαιροποιείτε προκειμένου να τις κρατήσετε ακριβείς. Η παροχή μη ακριβών πληροφοριών λογαριασμού ενδέχεται να περιορίσει την πρόσβασή σας στην πλατφόρμα.

Κίνδυνοι από τη χρήση της πλατφόρμας και Ευθύνη Πελάτη

Αποκλειστικός σκοπός της Πλατφόρμας είναι η παροχή προτάσεων και καθοδήγησης σε ζητήματα φυσικής κατάστασης.

Σε καμία περίπτωση η Πλατφόρμα δεν υποκαθιστά και ούτε σκοπεύει να υποκαταστήσει, την ιατρική περίθαλψη και τη διάγνωση από ιατρούς. Κανένα από τα προγράμματα δίαιτας και άσκησης που παρέχονται στην Πλατφόρμα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ή να εκτελείται με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που σας έχει συμβουλέψει ο προσωπικός σας γυμναστής ή ο γιατρός σας. Οποιοσδήποτε πάσχει από κάποια ασθένεια οφείλει να απέχει από τις ως άνω παροχές εφόσον αυτές δεν ενδείκνυνται για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Εάν ο Πελάτης έχει ανάγκη από συμβουλές Ιατρού ή επαγγελματία Ψυχοθεραπευτή μπορεί να έρθει σε επαφή με τους αντίστοιχους συνεργάτες που προτείνει η πλατφόρμα.

Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι δεν προορίζονται όλες οι ασκήσεις που εμφανίζονται στην πλατφόρμα για όλους τους χρήστες και συνεπώς δεν είναι όλες κατάλληλες για όλους. Δεσμεύεστε να σταματήσετε αμέσως τη χρήση των προγραμμάτων της πλατφόρμας, εάν σε οποιοδήποτε σημείο κατά τη διάρκεια της άσκησης σας αρχίσετε να αισθάνεστε λιποθυμία, ζάλη ή να έχετε σωματική δυσφορία. Στην περίπτωση αυτή, σας προτρέπουμε να συμβουλευτείτε άμεσα τον γιατρό σας. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την άσκηση εντός των ατομικών ορίων σας και για την άμεση αναζήτηση ιατρικής βοήθειας στην περίπτωση που τη χρειαστείτε. Δηλώνουμε ρητά ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν τραυματισμούς που ενδέχεται να προκύψουν από τη συμμετοχή στις ασκήσεις που εμφανίζονται στην πλατφόρμα.

Εάν επιτρέπετε την πρόσβαση στην πλατφόρμα σε κάποιο άλλο υποκείμενο μέσω του υπολογιστή ή του κινητού σας τηλεφώνου, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ενημέρωση του για όλες τις πληροφορίες που περιέχονται στους παρόντες Όρους.

Διαφήμιση

Η επιχείρηση δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του Πελάτη με τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που τυχόν διαφημίζονται στην ιστοσελίδα μας και στην πλατφόρμα και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Χρήση από παιδιά

Η πλατφόρμα δεν απευθύνεται σε ανήλικους. Ο χρήστης του διαδικτυακού τόπου έχει τη δυνατότητα να εγγραφεί και να έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο της πλατφόρμας, εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός σύμφωνα με τον Ελληνικό Αστικό Κώδικα, ήτοι εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας του και δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση. Υπάρχει αξίωση εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν από οποιοδήποτε δικαιοπρακτικά ανίκανο από τον κηδεμόνα του.

Επιτρεπόμενες χρήσεις της πλατφόρμας και Υποχρεώσεις πελάτη

Η πλατφόρμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπικούς σας σκοπούς. Για να διασφαλιστεί ότι η πλατφόρμα και το Περιεχόμενο πλατφόρμας είναι διαθέσιμα για όλους τους χρήστες, δεσμεύεστε ότι δεν θα προβαίνετε και δεν θα επιτρέπετε σε τρίτους να προβαίνουν σε κάποια από τις ακόλουθες, ενδεικτικά αναφερόμενες, ενέργειες:

Α)Παραβίαση των Όρων.

(2)Εμπορική χρήση της Πλατφόρμας αποσκοπώντας σε περιουσιακό όφελος.

(3)Χρήση της Πλατφόρμας με σκοπό που είναι παράνομος, επιβλαβής, απειλητικός, επαχθής, δυσφημιστικός, συκοφαντικός, καταχρηστικός, άσεμνος, κακόβουλος, που παραβιάζει την ιδιωτικότητα άλλων, που προκαλεί μίσος, ή δεν σέβεται τη γενική αρχή του απαραβίαστου της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

(4)Παρενόχληση άλλου προσώπου

(5)Μετάδοση μηνυμάτων για την εξυπηρέτηση των άνω σκοπών

(6)Αποστολή μηνυμάτων που περιλαμβάνουν ιούς ή οτιδήποτε μπορεί να βλάπτει λογισμικό και μονάδες υπολογιστή.

(7)Προώθηση παράνομων συμπεριφορών

(8)Παρεμπόδιση της λειτουργία της πλατφόρμας,

(9)Συλλογή από την πλατφόρμα προσωπικά δεδομένα άλλων χρηστών,

(10) να αποκτάτε πρόσβαση ή να επιχειρήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιοδήποτε τμήμα της πλατφόρμας ή του περιεχομένου της πλατφόρμας με οποιονδήποτε τρόπο εκτός από τους επιτρεπόμενους ή να χρησιμοποιείτε αυτοματοποιημένα εργαλεία για τη λειτουργία της πλατφόρμας,

(11) να μεταπωλείτε, να νοικιάζετε, να δανείζετε ή να παραχωρείτε την άδεια χρήσης της πλατφόρμας ή του περιεχόμενου της πλατφόρμας και

(12)Παραβίαση με πράξη ή παράληψη οποιουδήποτε εθνικού, ευρωπαϊκού ή άλλου νόμου.

Εάν αντιληφθείτε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της πλατφόρμας ή του περιεχομένου της πλατφόρμας, σύμφωνα με τα παραπάνω, οφείλετε να μας ειδοποιήσετε αμέσως γραπτώς στη διεύθυνση info@danailu.com.

Σε περίπτωση που η μη εξουσιοδοτημένη χρήση έγινε μέσω του λογαριασμού σας από τρίτο πρόσωπο, δεσμεύεστε να λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να τερματίσετε την μη εξουσιοδοτημένη χρήση και να συνεργαστείτε μαζί μας για να σταματήσει η χρήση αυτή.

Οποιαδήποτε χρήση της πλατφόρμας διαφορετική από αυτές που επιτρέπονται ρητά στους παρόντες όρους θεωρείται απαγορευμένη και ενδέχεται να συνεπάγεται κατά τη διακριτική μας ευχέρεια κυρώσεις, όπως την αναστολή ή την οριστική παύση του λογαριασμού σας, χωρίς επιστροφή του ποσού που έχει καταβληθεί για τη χρήση της πλατφόρμας.

Συνδρομή και Όροι πληρωμής

Η χρήση και η πρόσβαση στην Πλατφόρμα σε συγκεκριμένες ενότητες απαιτεί οικονομική επιβάρυνση του Πελάτη. Ως προϋπόθεση χρήσης της πλατφόρμας τίθεται η πληρωμή. Για πρόσβαση στο αντίστοιχο περιεχόμενο της Πλατφόρμας, απαιτείται κατάθεση ορισμένου ποσού ως συνδρομή. Η συνδρομή πρέπει να προκαταβάλλεται κάθε μήνα, σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα πληρωμών που διατίθεται στην ιστοσελίδα. Για να έχετε πρόσβαση στην πλατφόρμα θα πρέπει προηγουμένως να έχετε προκαταβάλλει τη μηνιαία συνδρομή για τον αντίστοιχο μήνα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα. Μόλις λήξει η αρχική περίοδος εγγραφής, η συνδρομή σας θα ανανεωθεί αυτόματα. Για να σταματήσετε τη συνδρομή σας και να μην επιβαρυνθείτε οικονομικά στο μέλλον θα πρέπει να ακυρώσετε τη συνδρομή σας μέσα από το λογαριασμό σας.

Υπάρχει η διακριτική ευχέρεια από την πλευρά της Πλατφόρμας να επιβάλλει αλλαγές στις συνδρομές. Ποτέ δεν θα επιβληθεί η πληρωμή χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του Πελάτη για την αλλαγή. Η ενημέρωση του Πελάτη οφείλει να γίνεται μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αυτός έχει δώσει στην Πλατφόρμα. Εάν ο Πελάτης αρνηθεί ρητά με γραπτή απάντηση ή πράξη ακύρωσης της συνδρομής τότε θα λήξει η πρόσβαση του στην Πλατφόρμα. Εάν ο Πελάτης δεν απαντήσει και δεν εκτελέσει καμία πράξη που να δηλώνει την βούληση του για παύση της συνδρομής, τότε η Πλατφόρμα θα συνεχίσει να τον θεωρεί Πελάτη και κάτοχο συνδρομής.

Εάν η πληρωμή της συνδρομής δεν είναι επιτυχής για οποιονδήποτε λόγο, η πρόσβασή στην πλατφόρμα θα ανασταλεί μέχρι την νόμιμη πληρωμή της. Εάν δεν πραγματοποιηθεί αυτόματη πληρωμή μέσω της πιστωτικής σας κάρτας, ή του μέσου που έχετε επιλέξει να γίνεται η πληρωμή θα σας ειδοποιήσουμε άμεσα μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Δεδομένου ότι η πλατφόρμα παραδίδεται πλήρως στην αρχή της περιόδου εγγραφής, τα ποσά που καταβάλλονται για την πρόσβαση την Πλατφόρμα σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, δεν επιστρέφονται.

Η πληρωμή γίνεται μέσω έγκυρης πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας ή μέσω της υπηρεσίας paypal. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επάρκεια διαθεσίμων για την κάλυψη του ποσού της συνδρομής. Άλλοι τρόποι πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων των μετρητών, επιταγών, τραπεζικών εμβασμάτων ή άλλων μορφών που προβλέπονται στις συναλλαγές, δεν θα γίνονται αποδεκτοί ως πληρωμές. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την πληρωμή των ποσών που χρεώνονται σε εσάς. Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ. Οποιεσδήποτε πληρωμές με πιστωτική κάρτα υπόκεινται στην έγκριση του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που εξέδωσε την πιστωτική κάρτα.

Οι πληρωμές πραγματοποιούνται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Simplify” της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Ακύρωση και μεταβολές

Ο Πελάτης μπορεί να ακυρώσει ή να ενεργοποιήσει τη συνδρομή μέσα από τον Πινακα Ελέγχου της Πλατφόρμας αφού συνδεθεί με το ψευδώνυμο και τον κωδικό του. Μεταβολές στη συνδρομή του Πελάτη γίνονται και με επικοινωνία με την Πλατφόρμα και συγκεκριμένα σε μία από τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις info@danailu.com.

Ακύρωση Εγγραφής

Υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης της εγγραφή σας μέσα από τον λογαριασμό σας. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνο για όσο χρονικό διάστημα δεν έχετε αποκτήσει ακόμα πρόσβαση στην πλατφόρμα. Από τη στιγμή που σας παρασχεθεί πρόσβαση και έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα, δεν υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης της εγγραφής σας και επιστροφής του ποσού της πρώτης εγγραφής, δεδομένου ότι η πλατφόρμα παρέχεται εξ’ ολοκλήρου προς χρήση από την πρώτη στιγμή που σας δοθεί η πρόσβαση σε αυτήν.

Στην ανωτέρω περίπτωση, μόνη σας δυνατότητα είναι η καταγγελία της σύμβασης με αποτέλεσμα διακοπη της συνδρομής για μεταγενέστερες πληρωμές για τους επόμενους μήνες. Το ποσό που καταβλήθηκε ως συνδρομή για τον πρώτο μήνα, κατά την εγγραφή στην πλατφόρμα, δεν επιστρέφεται.

Καταγγελία

Εάν θελήσετε να διακόψετε τη συνδρομή σας μπορείτε να το κάνετε όποια στιγμή επιθυμείτε μέσα από το λογαριασμό σας. Εφόσον αποφασίσετε να διακόψετε τη συνδρομή σας η χρέωση σας θα σταματήσει για τους επόμενους μήνες από στιγμή της καταγγελίας. Η καταγγελία δεν επηρεάζει τα ποσά που έχουν ήδη παρακρατηθεί ή καταβληθεί για συνδρομές προηγούμενων μηνών.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Η πλατφόρμα και ολόκληρο το περιεχόμενο της πλατφόρμας, συμπεριλαμβανομένων όλων των εικόνων, των κειμένων, των εικονογραφήσεων, των σχεδίων, των φωτογραφιών, των βίντεο , των ηχητικών σημάτων, της δομής, της διάταξης, του λογισμικού, της εμφάνισης και όλων των στοιχείων που αποτελούν το Περιεχόμενο Πλατφόρμας αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Πλατφόρμας και της αντίστοιχης επιχείρησης που ανήκει στη Βαρθολομάτου Δανάη και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και από τις διεθνείς συμβάσεις.

Με την επιφύλαξη αυτών των Όρων, παρέχετε στους Πελάτες περιορισμένη, ανακλητή, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης και πρόσβασης στην πλατφόρμα και το Περιεχόμενο της, αποκλειστικά σύμφωνα με αυτούς τους Όρους. Δεν παρέχεται περαιτέρω άδεια χρήσης λογισμικού ή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από τους παρόντες Όρους. Η πρόσβαση και η χρήση της πλατφόρμας περιορίζεται στις προσωπικές ηλεκτρονικές συσκευές για δική σας προσωπική χρήση και δεν επιτρέπεται να την μοιραστείτε με κανένα άλλο άτομο, ανεξάρτητα από το μέσο μέσω του οποίου έχετε πρόσβαση στην πλατφόρμα.

Απαγορεύεται ρητά και για λογαριασμό τρίτων: η αντιγραφή, προβολή, διανομή, δημοσίευση, διάδοση, μετάδοση, αποθήκευση, πώληση ή χρήση της Πλατφόρμας ή του Περιεχομένου για οποιονδήποτε σκοπό ή/και με οποιονδήποτε τρόπο διαφορετικό από αυτόν που επιτρέπεται και έχει ρητώς προβλεφθεί από εμάς, η κατάργηση ή απόπειρα απόσυρσης από την πλατφόρμα, λήψης, αναδημιουργίας, αποσυναρμολόγησης, τροποποίησης, καταστροφής, αλλοίωσης, απενεργοποίησης, μετατροπής λογισμικού ή άλλου Περιεχομένου στην πλατφόρμα, η εκχώρηση, πώληση, υποβολή άδειας, εκμίσθωση ή άλλη μεταβίβαση του δικαιώματος χρήσης της πλατφόρμας ή του περιεχομένου Τέλος απαγορεύεται η χρήση, προβολή ή διανομή οποιουδήποτε Περιεχομένου στον προσωπικό σας ιστότοπο, στο blog, σε κοινωνικά δίκτυα ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο δημοσίευσης, είτε σε έντυπη είτε ηλεκτρονική μορφή.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε την πρόσβασή σας στην πλατφόρμα αν παραβιάσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μας.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την επιχείρηση ή/και την ιστοσελίδα και την Πλατφόρμα, καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της επιχείρησης μας ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στην ιστοσελίδα και την πλατφόρμα δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Ευθύνη πελάτη προς αποζημίωση

Υπάρχει ευθύνη αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημία που προκύπτει

1)από τις δραστηριότητές του Πελάτη και συνδέονται με τη χρήση της πλατφόρμας

2)από την παραβίαση των παρόντων Όρων

3) από οποιοδήποτε περιεχόμενο που υποβάλατε στην Πλατφόρμα και το οποίο παραβιάζει οποιονδήποτε νόμο ή παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Περιορισμός της ευθύνης

Η επιχείρηση αποποιείται ρητά κάθε είδους ευθύνη. Δεν υπάρχει εγγύηση:

Α) ότι η πλατφόρμα θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα,

Β) σχετικά με σφάλματα από οποιαδήποτε χρήση εκ μέρους τρίτου του περιεχομένου που υποβάλλεται,

Γ) ότι η Πλατφόρμα θα ανταποκρίνεται στις προσωπικές ή επαγγελματικές ανάγκες,

Δ) ότι θα υπάρχει διατήρηση όλων των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της πλατφόρμας εις το διηνεκές

Ε) ότι θα υπάρχει πλήρης ικανοποίηση από τη συνεργασία με τους συνεργάτες που η Πλατφόρμα προτείνει. Κάθε επαγγελματίας είναι υπεύθυνος για την εργασία που θα παρέχει και υπόκειται σε δικούς του όρους χρήσης των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη εφόσον αυτός καταστήσει τα δεδομένα του γνωστά σε αυτόν.

Δεν υπάρχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από διαφορετική χρήση ή εμετάλλευση της Πλατφόρμας. Σε κάθε περίπτωση, τυχόν ευθύνη της Πλατφόρμας περιορίζεται στο ποσό που έχει καταβληθεί, αν υπάρχει, ως συνδρομή, για τη χρήση της Πλατφόρμας.

Αποκλεισμός δικαιώματος υπαναχώρησης

Ο πελάτης αποδέχεται ρητά με την εγγραφή του και τη χρήση της πλατφόρμας ότι χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης που προβλέπεται στα άρθρα 3ε έως 3ια του ν. 2551/1994 για τις εξ’ αποστάσεως και εκτός εμπορικού καταστήματος συναπτόμενες συμβάσεις, δεδομένου ότι η σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ του πελάτη και της επιχείρησης μας αποτελεί υπηρεσία προμήθειας ψηφιακού υλικού, μη παρεχόμενου πάνω σε υλικό μέσο, κατά την έννοια της παραγράφου ιγ’ του Άρθρου 3ιβ του ν. 2551/1994 και παρέχεται πλήρως κατά την πρώτη εγγραφή κατά την παράγραφο α’ του ίδιου Άρθρου του παραπάνω νόμου. Δεδομένου ότι η χρήση της πλατφόρμας παραδίδεται πλήρως στην αρχή της περιόδου εγγραφής, τα ποσά που καταβάλλονται για την πρόσβαση την Πλατφόρμα σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, δεν δύνανται να επιστραφούν.

Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι χρήσης και η χρήση του δικτυακού τόπου διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις σχετικές Διεθνείς Συνθήκες. Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες όρους ήθελε κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, η ακυρότητα ή ακυρωσία αυτή δεν θα επηρεάσει την ισχύ των λοιπών όρων. Για οποιαδήποτε διαφωνία που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την χρήση του διαδικτυακού τόπου και της πλατφόρμας ή με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω αυτού, θα γίνεται κατ’ αρχάς προσπάθεια να επιλυθεί εξωδικαστικά. Σε περίπτωση μη επίτευξης τέτοιου είδους επίλυσης, αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από τη χρήση του δικτυακού τόπου και της πλατφόρμας θα είναι τα ελληνικά δικαστήρια και δη αυτά της πόλης της Θεσσαλονίκης.

Επικοινωνία με την επιχείρηση

Ο πελάτης του διαδικτυακού τόπου έχει τη δυνατότητα να απευθύνεται στην εταιρία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση info@danailucom ακολουθώντας την σχετική εφαρμογή που είναι προσαρμοσμένη στην ιστοσελίδα “Επικοινωνία”, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα αποστολής μηνύματος.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Γενικά

Σύμφωνα με το Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 679/2016 (GDPR), προσωπικά δεδομένα είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ενός ατόμου. Η επιχείρηση μας, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας που εδρεύει στην BΙΠΕ Αργοστολίου, στην Κεφαλονιά, με ΑΦΜ 157341459 και email επικοινωνίας support@danailu.com, θέτει ως προτεραιότητα την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων μέσω της συμμόρφωσης με την Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 679/2016 (GDPR). Μέσω της πολιτικής απορρήτου μας, σας ενημερώνουμε αφενός, για τις πρακτικές της επιχείρησης μας αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και αφετέρου, για τα δικαιώματα που έχετε ως υποκείμενα των δεδομένων αυτών. Με αυτό τον τρόπο θα είστε σε θέση να μας παρέχετε τη ρητή συγκατάθεση σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε όσες περιπτώσεις σας ζητηθεί, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε ή και να τροποποιήσετε ανά πάσα στιγμή.

Τρόποι συλλογής δεδομένων

A) Με τη δημιουργία Λογαριασμού και την αγορά συνδρομής στην Πλατφόρμα

Β) Με την πραγματοποίηση αγορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ιστοσελίδας,

Γ) Με την υποβολή μηνυμάτων σε φόρμες επικοινωνίας είτε σε e-mail που αφορούν την εξυπηρέτηση πελατών που παρέχει η Πλατφόρμα

Δ)Με την εγγραφή σε ‘Newsletter’ της ιστοσελίδας μας προκειμένου να λαμβάνονται ενημερώσεις από την Πλατφόρμα,

Ε)Με την οικοθελή συμμετοχή του Πελάτη στην Πλατφόρμα με την παροχή άρθρων, σχολίων, συμμετοχής σε βίντεο, φωτογραφίες ή με την οικοθελή αποστολή φωτογραφιών με σκοπό την βελτίωση της Πλατφόρμας.

Συμβουλή: Μην αποκαλύπτετε σε τρίτους το όνομα χρήστη σας, τον κωδικό σας καθώς και τα προσωπικά σας δεδομένα όσον αφορά τα στοιχεία του τρόπου πληρωμής προς το ηλεκτρονικό κατάστημα μας. Επίσης μην ξεχνάτε να εξέρχεστε από το λογαριασμό σας στο τέλος της περιήγησης στον ιστότοπο.

Τα προσωπικά δεδομένα

Η επιχείρηση σχεδίασε την ιστοσελίδα της έτσι ώστε οι χρήστες της να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους, εκτός και αν το επιθυμούν.

Τα προσωπικά δεδομένα που θα ζητηθούν σε περίπτωση που δημιουργίας Λογαριασμού, είναι τα αναγκαία για την εξακρίβωση της ταυτότητας του Πελάτη και τον διαχωρισμό του από άλλους Πελάτες. Η Πλατφόρμα δεν θα ζητήσει ποτέ στοιχεία που θίγουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και υπερβαίνουν τα όρια της ατομικότητας.

Συγκεκριμένα θα ζητηθούν απαραίτητα:

 1. Ονοματεπώνυμο
 2. Διεύθυνση κατοικίας
 3. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως βασικό μέσον επικοινωνίας
 4. Τηλέφωνο εποικοινωνίας

Για ορισμένες υπηρεσίες της Πλατφόρμας ή των συνεργατών που αναφέρονται σε αυτή, ενδέχεται να ζητηθούν πληροφορίες αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της αναγνώρισης και της παροχής των υπηρεσιών που αυτοί παρέχουν. Τέτοιες πληροφορίες μπορεί να είναι το προσωπικό βάρος, η ηλικία και οι διατροφικές συνήθειες. Ο Πελάτης μπορεί να αρνηθεί να παρέχει αυτές τις τελευταίες πληροφορίες και να μην προχωρήσει στην παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών.

Η προαιρετική φύση της παραχώρησης κάποιων δεδομένων επισημαίνεται με αστερίσκο (*)και η μη παροχή τους δεν εμποδίζει την παροχή προς εσάς των υπηρεσιών μας αλλά η παροχή τους βελτιστοποιεί την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής, πρέπει, αφού γίνει ανάγνωση και κατανόηση των Όρων χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου να επιλεχθεί το κουτάκι στην επιλογή “Αποδέχομαι”. Για την ολοκλήρωση μιας αγοράς ενός προγράμματος και τη σύναψη πώλησης, πέρα από τα στοιχεία που απαιτούνται για τη δημιουργία Λογαριασμού, θα ζητηθούν και ορισμένα επιπλέον στοιχεία, απαραίτητα για την ολοκλήρωση της συναλλαγής και την εκπλήρωση των νόμιμων υποχρεώσεων της επιχείρησης. Τα στοιχεία αυτά που αφορούν τον τρόπο πληρωμής, είναι το ΑΦΜ και η αρμόδια ΔΟΥ, το Επάγγελμα σας και τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας. Όταν μας αποστέλλετε αιτήματα επικοινωνίας σε φόρμα επικοινωνίας, σε e-mail ή εγγράφεστε στο newsletter της επιχείρησης μας, τα δεδομένα που απαιτούνται είναι μόνο η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας(email) και το ονοματεπώνυμό σας, τα οποία έχετε ήδη παράσχει με τη δημιουργία Λογαριασμού. .

Σκοποί επεξεργασίας

Η επιχείρηση συλλέγει διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά των Πελατών για τους εξής σκοπούς:

 • Στην περίπτωση δημιουργίας Λογαριασμού, για τη διαχείρισή σας ως εγγεγραμμένου Πελάτη
 • Για την ολοκλήρωση των συμβάσεων πώλησης των προγραμμάτων μέσω της ηλεκτρονικής Πλατφόρμας.
 • Για την Εξυπηρέτηση Πελατών.
 • Για την επικοινωνία μας με τους πελάτες και την επίλυση τυχόν διαφορών.
 • Για την παροχή υπηρεσιών πελάτη, όπως για την παροχή προσφορών και ενημερωτικών e-mail και την ενημέρωση των χρηστών για προωθητικές ενέργειες και νέα προϊόντα, στην περίπτωση εγγραφής σας στο newsletter μας.
 • Για την άντληση πληροφοριών ως προς τον τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας και της πλατφόρμας μας από τους επισκέπτες αυτής, με σκοπό την συνεχή βελτίωση της.
 • Για ερευνητικούς και στατιστικούς σκοπούς που αφορούν την λειτουργία της ιστοσελίδας και της πλατφόρμας μας.
 • Για επικοικωνία του Πελάτη με έναν από τους συνεργάτες της Πλατφόρμας

Νόμιμες βάσεις επεξεργασίας

Για την εγγραφή σε μία από της παρεχόμενες υπηρεσίες υπάρχει ανάγκη σύναψης σύμβασης πώλησης. Η πώληση αυτή εκτελείται με την αναφερθείσα διαδικασία. Ο Πελάτης εκδηλώνει ενδιαφέρον και υποβάλει το αίτημα του με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης φόρμας. Στη συνέχεια γίνεται η συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών όπως αναφέρθηκε. Με την ολοκληρωμένη διαδικασία πληρωμής που γίνεται με μία από τις μεθόδους που αναφέρθηκαν ο Πελάτης αποκτά πρόσβαση στο υλικό της Πλατφόρμας.

Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων

Η επιχείρηση της Πλατφόρμας στα πλαίσια προστασίας προσωπικών δεδομένων ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα την αναγκαιότητα διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων και διαγράφει όσα από αυτά θεωρεί μη χρήσιμα και μη απολύτως αναγκαία για τους σκοπούς επεξεργασίας.

Αυτά τα μέτρα προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Ειδικότερα, προστατεύεται η ασφάλεια των πληροφοριών σας χρησιμοποιώντας λογισμικό το οποίο κρυπτογραφεί και ανωνυμοποιεί τις πληροφορίες που εισάγετε. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα χρησιμοποιεί λογισμικό και υπηρεσίες που εξασφαλίζουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη.

Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους

Η Πλατφόρμα δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της σε κανένα τρίτο φορέα.

Χρόνος τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

Διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Συγκεκριμένα, τα δεδομένα σας ως εγγεγραμμένου χρήστη διατηρούνται μέχρι εσείς να αποφασίσετε να διαγραφείτε. Τα απαραίτητα δεδομένα για την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης, διατηρούνται για όσο σκοπό απαιτείται για να ολοκληρωθεί η σύβαση, συμπεριλαμβανομένου χρονικού διαστήματος που δεν θα υπερβαίνει τα 10 έτη, για την άσκηση τυχόν νομίμων αξιώσεων από τη σύμβαση καθώς και νομίμων υποχρεώσεων φορολογικής φύσης της επιχείρησης μας. Για την εξυπηρέτησή αιτημάτων σας ως Πελατών, η επεξεργασία θα διαρκεί εωσότου ολοκληρωθεί η απάντηση στο αίτημά σας.

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα είστε εγγεγραμμένος στο Newsletter της ιστοσελίδας μας και μέχρι να ολοκληρωθεί η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνία μας. .

.

Cookies

• Τα Cookies είναι μικρά «αρχεία» που περιέχουν πληροφορίες τις οποίες χρησιμοποιούν οι ιστοσελίδες για την αναγνώρισή σας. Όταν κάνετε login, ένα Cookie καταγράφει τα στοιχεία σας, έτσι ώστε ο Pathfinder να γνωρίζει ότι έχετε κάνει login από τον συγκεκριμένο Η/Υ. Ταυτόχρονα μπορεί να καταγράφει και κάποιες άλλες πληροφορίες σχετικά με την δραστηριότητα σας στο site, όπως κάποιες προσωπικές ρυθμίσεις που χρησιμοποιείτε (π.χ. χρωματικά θέματα) οι περισσότεροι browser δέχονται αυτόματα cookies αλλά μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας ώστε τα αποτρέπετε. Ο κάθε υπολογιστής ο οποίος συνδέεται στο Internet παίρνει μια ΙΡ, δηλαδή έναν αριθμό ο οποίος αποτελεί την ταυτότητά του στο Internet.
• Τα tags είναι λέξεις-κλειδιά που συνδέονται ή αποδίδονται σε κομμάτια πληροφορίας (όπως εικόνες, άρθρα, αρχεία βίντεο κλπ). Με τον τρόπο αυτό περιγράφουν το αντικείμενο και επιτρέπουν ταξινόμηση της πληροφορίας με βάση λέξεις-κλειδιά.

Τα δικαιώματά σας

Σεβόμαστε το δικαίωμά σας να έχετε πρόσβαση, να διορθώσετε, να ζητήσετε διαγραφή ή να ζητήσετε περιορισμό της χρήσης των προσωπικών σας στοιχείων, όπως απαιτείται από τον κανονισμό 679/2016 GDPR.

 • Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε ποιες προσωπικές πληροφορίες διατηρούμε για εσάς καθώς και να αιτηθείτε τη φορητότητα των στοιχείων σας. Θα σας παράσχουμε ένα αντίγραφο των προσωπικών σας στοιχείων σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη μορφή, κατόπιν αιτήματός σας.
 • Εάν τα προσωπικά σας στοιχεία είναι λανθασμένα ή ελλιπή, έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τη τροποποίηση ή διόρθωση αυτών.
 • Μπορείτε να αιτηθείτε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία στο βαθμό που δεν είναι απαραίτητα για το σκοπό της επεξεργασίας ή όταν δεν νομιμοποιούμαστε πλέον να τα επεξεργαζόμαστε.
 • Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όταν αυτή βασίζεται στη συγκατάθεσή σας.
 • Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και να εναντιωθείτε στην επεξεργασία τους, στο βαθμό που η επεξεργασία δεν βασίζεται στην εκπλήρωση συμβατικής ή νόμιμης υποχρέωσης από την πλευρά της εταιρείας μας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό αριθ. 679/2016, έχετε το δικαίωμα, εφόσον θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, να υποβάλετε σχετική καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα