Προπονήσεις 1/3 εβδομάδων
Προπονήσεις 2/4 εβδομάδων

Week 1/3